Zdravstveni objekti

vzdrževanje z zagotavljanjem najvišjih higienskih standardov

  • najvišja stopnja variabilnosti vseh storitev
  • posebni higienski postopki s širokospektralno dekontaminacijo
  • zmanjšano tveganje izpostavljenosti imunsko ogroženih uporabnikov
  • možnost takojšnje vzpostavitve začasnih ukrepov ali predelav

V zdravstvenih objektih se običajno znajdemo, ko smo v ranljivih situacijah, tamkajšnji zaposleni pa so nenehno izpostavljeni naporom in izzivom. Zavedamo se, da neugodni klimatski pogoji predstavljajo dodatno breme in negativno vplivajo na že obstoječ stres. Zato se vzdrževanja in servisiranja opreme v tovrstnih objektih lotevamo s poudarkom na diskretnosti in hitri obravnavi situacij z minimalnim vplivom na uporabnike. Tak poseben pristop nam omogočajo naši povsem prilagojeni digitalni kontrolni seznami rednih vzdrževalnih opravil, ki smo jih na osnovi dolgoletnih izkušenj pripravili posebej za zdravstvene objekte.

S tem vam zagotavljamo najvišjo stopnjo variabilnosti vseh storitev, ki jih v skladu z vašimi željami posebej prilagodimo za čakalnice, ambulante, operacijske sobe, skratka za vsak prostor posebej. Zaradi potrebe po zagotavljanju visoke stopnje higiene v zdravstvenih objektih smo v našem podjetju razvili posebne higienske postopke s širokospektralno dekontaminacijo različnih nivojev. Apliciranje higienskega varovalnega pristopa pa nam omogoča tudi varno obravnavo opreme, za katero obstaja sum kontaminacije, hkrati pa tudi zmanjšuje tveganje izpostavljenosti imunsko ogroženih uporabnikov.

Po zaslugi visokotehnološkega centralnega diagnostičnega sistema z usposobljenimi strokovnjaki v primeru okvar zagotavljamo bistveno večjo zanesljivost postavljanja diagnoz. Hkrati pa nam centralna diagnostika omogoča celostno podporo servisiranja opreme in sistemov vseh uveljavljenih proizvajalcev ter po potrebi tudi vzpostavitev začasnih zasilnih ukrepov ali predelav, s katerimi zagotovimo čimprejšnjo ponovno vzpostavitev nemotenega delovanja opreme, ki je velikokrat pogoj za opravljanje nekaterih vrst zdravstvene dejavnosti.

 

Zelene energije d.o.o.

Naše dolgoletne izkušnje v povezavi z najsodobnejšo tehnologijo so zagotovilo za najbolj kakovostne in transparentne storitve ter učinkovito prihodnost.

Zelene energije d.o.o. © 2021. Vse pravice pridržane.