Intervencije in popravila

Naša ključna vodila pri obravnavi intervencijskih popravil ob okvarah so doseganje čim krajših časov odzivnosti in odprave napak, čim višja natančnost, transparentnost ter dokazljivost stanj in ukrepov. Naš centralni diagnostični in podatkovni center nam omogoča najsodobnejši način servisiranja vaše opreme.

Zagotavlja nam jasen sistematičen pristop diagnosticiranja, ki zaradi videokonferenčne povezave med serviserjem na terenu in inženirjem na sedežu podjetja omogoča enostavno implementacijo proizvajalčevih servisnih navodil ter upoštevanje izkušenj iz zgodovine rešitev dobre prakse. Predstavljena zaokrožena celota je zagotovilo za krajše in pravilnejše rešitve ter ukrepe brez ugibanj, hkrati pa zagotavlja kontinuirano visoko raven kvalitete opravljenih storitev neodvisno od posameznika. Preko aktivne povezave s CDPS naš serviser že med samoobravnavo na terenu odda naročilo rezervnih delov in tudi tako prispeva k hitrejšiodpravi okvare. Vse okvare, stanja in podatke jasno dokumentiramo in shranjujemo v oblaku, saj gre za dragocene informacije, ki nam zelo koristijo pri kasnejši obravnavi opreme. Prav tako pa s popolno transparentnostjo povsem izničimo možnost za morebitne dvome ali nejasnosti, saj tudi vam omogočamo dostop do teh podatkov.

Zelene energije d.o.o.

Naše dolgoletne izkušnje v povezavi z najsodobnejšo tehnologijo so zagotovilo za najbolj kakovostne in transparentne storitve ter učinkovito prihodnost.

Zelene energije d.o.o. © 2021. Vse pravice pridržane.